Systém školní ligy

Turnaj se vždy bude konat v týdnu, čili pracovním dni v dopoledním čase od 8 – 12 hod. Turnaj bude probíhat na třech hřištích současně pro 3-4 třídu, pro 1-2 třídu více hřišť s menšími rozměry, tak aby bylo zapojeno co nejvíce dětí do hry a pohybu. Hrát se bude systémem každý s každým, popřípadě na dvě skupiny s finálem první proti prvnímu, druhý proti druhému, třetí proti třetímu a čtvrtý proti čtvrtému. Nejpozději 4 dny před turnajem bude dodán učitelem dané školy emailem nebo osobně počet družstev, které se daného turnaje zúčastní. Každé družstvo bude vybaveno buď vlastními dresy nebo vlastními rozlišováky. Rozpis a pořadí utkání bude dáno, posláno na školy mailem a vyvěšeno před každým turnajem a není možno přehazovat nebo jinak manipulovat s pořadím utkání.

Systém soutěže je stanoven tak, aby každý turnaj se hrál každý s každým řádné věkové kategorie. Dle počtu přihlášených škol a jejich družstev lze upravovat systém turnajů a to turnaj organizovaný v systému každý z každým nebo turnaj organizovaný v systému na dvě skupiny s finálem. Během každého turnaje proběhnou dovednostní hry pro zábavu všech dětí. Turnaje proběhnou na podzim od října do prosince a na jaře od ledna do června. Vzhledem k tomu, že ČSH je garantem celého projektu a pro školy účastnící se školní ligy dává k dispozici pro nové školy 10 míčů a možnost získat branky na mini házenou a pro již školy účastnící se dává ČSH počet nových míčů 5 ks. Povinnost školy je se v podzimní části účastnit 2 turnajů dané věkové kategorie a v jarní části opět 2 turnajů aby vzniknul nárok na tyto odměny.


Hrací doba

Hrací doba je stanovena na 1x10 min čistého času. Pokud by došlo v jednotlivém turnaji k nízké účastí družstev a po domluvě všech přítomných škol je možno odehrát turnaj dvoukolově. Toto musí být domluveno před zahájením samostatného turnaje a souhlasu všech zástupců jednotlivých škol. Na toto je určena doba v rozmezí pře zahájením turnaje a to od 08:00 hod do 08:15 hod. V průběhu turnaje již není možno jakkoliv zasahovat nebo upravovat hrací dobu. Hrací plán by měl být sestaven tak, aby byli hráči maximálně vytížení v minimálním čase.

Rozehrání hry po obdržení branky

Po obdržení branky se ne rozehrává ze středu hřiště ale brankář bude ihned zahajovat hru nahrávkou svému spoluhráči přímo z brankoviště. Tento záměr je zrychlení hry a hlavně možnosti usnadnění rozehrávky a dosažení branky. Každý míč, který končí za brankovou čarou rozehrává brankář. 

Golman

Brankáři není dovolena hra v poli. Nemůže se účastnit útočné činnosti svého družstva za účelem přečíslení soupeře. Ale jeho rozehrávka nebo hod přes celé hřiště a tím pádem dovršení branky je dovoleno a branka platí. V brance může být jak dívka tak kluk dle určení počtu hráčů na hřišti.

Auty, branková čára.

Při dotyku míče hráčem jednoho z družstev, kdy míč se ocitne za autovou čarou vymezující hřiště, má míč a rozehrává soupeřovo družstvo. Rozhodčí vždy jednoznačně signalizuje kdo bude rozehrávat, čili ukazuje rukou na kterou stranu se bude hrát. Míč, který skončí za brankovou čarou a to po zásahu brankáře, teči obrany nebo nepovedené střele útočícího družstva vždy rozehrává brankář z brankoviště.

Míč

Turnaje proběhnou a budou se hrát s gumovými míči značky molten, které vždy dodá pořadatel školní ligy.

Branky

Branky pro turnaje jsou skládací, přenosné určené pro mini házenou. Dodá vždy pořadatel školní ligy.

Účastníci soutěže

Školní ligu hrají školní družstva daných tříd. Hraje se 4+1 a hrají spolu dívky i kluci. Poměr na hřišti při hře by měl být 3 dívky (počítá se i brankář) a dva kluci. Je možno mít složené družstvo jen z dívek, nikoliv však jen z chlapců. Kolik bude celkově hráčů v týmu záleží na daném učiteli a ten provádí během hry střídání hráčů. Střídání probíhá za hry a v danou chvílí nesmí být na hřišti více hráčů než je počet 4. Brankáře je možno kdykoliv vyměnit, vystřídat za jiného. Školní liga je určena pro hráče a hráčky daného věku pro danou třídu. Není rozhodující zda hráčka či hráč je registrován v házené nebo jiném sportu. Je zde na daném pedagogovi aby sám posoudil a rozhodl tak aby všechny děti, které se turnaje účastní si zahrály a měly pozitivní dojem z turnaje a celého sportovního dopoledne.

Hodnocení turnaje

Školní liga "Jižní míček" I (1 – 2 třída) se bude hrát pro radost z pohybu bez započítávání výsledku, ani jeho sledování nebude a nebude se ani sledovat kdo kolik dal branek. Jednoznačně tady apelují na zdravý rozum, kdy chceme aby děti tohoto věku se sportem bavily, nikoliv již teď soutěžily. Na závěr školního roku (červen 24) proběhne finále školní ligy "Jižní míček" I kde si zahrajeme o vítěze. Po každém turnaji dojde k ocenění družstev (drobnosti – bonbony apod.) Finále bude o hodnotné ceny (diplom + pohár).

Školní liga "Jižní míček" II (3 – 4 třída) zde již budou se výsledky počítat a dojde k vyhlášení vítěze daného turnaje. 

Rozpis turnajů a jejich průběh

Školní liga "Jižní míček" I :

Více hřišť s menšími rozměry. Prostor pro dovednostní hry pro družstva, která zrovna nehrají.

Školní liga "Jižní míček" II:

Bude se hrát na dvou hřištích. Opět vymezený prostor pro dovednostní hry pro družstva která zrovna nehrají.

Místo konání turnajů

Turnaje se budou konat a probíhat na sportovní hale Dubina, Sport centrum ulice Horní 287, Ostrava Dubina 700 30. V daný den je celá hala vyhrazena pouze pro tento turnaj v mini házené. Spojení na halu tramvajová zastávka V.Jiříkovského l.č. 1, 10, 12, 15, 17.

Systém turnajů

V každém půlroce, dle daného reglementu musí proběhnout 2 turnaje pro každou školní ligu aby vzniknul nárok na odměny. ( učitel – finanční odměna, škola – dostává míče molten). Podzim 4 měsíce na turnaje, jaro 6 měsíců na turnaje.

Podzim:

Říjen: pondělí 2.10 turnaj školní liga "Jižní míček" I (1 – 2 třída)

Pátek 27.10 turnaj školní liga "Jižní míček" II (3 – 4 třída)

Listopad: středa 29.11 turnaj školní liga "Jižní míček" (1 – 2 třída)

Prosinec: pátek 15.12 turnaj školní liga "Jižní míček" II (3 – 4 třída)

Jaro:

Bude v prosinci nebo začátkem ledna upřesněné daty.

Rozhodčí

Je delegován organizátorem školní ligy. Jde o osobu vlastníci průkaz rozhodčího ČSH nebo osobu hrající nebo hrávající házenou. Tato osoba nesmí být v daném turnaji jakkoliv zainteresována v družstvu jednotlivých škol.( v danou chvíli na jednotlivém turnaji nesmí vést jako trenér žádné družstvo s přítomných škol ).  

Pravidla mini házené školní ligy

Povolen je pouze jedno úderový driblink. Zakázána hra nohou od kolene níž.

Veškeré zákroky zezadu, na střílející ruku, z boku nebo jinak nebezpečnou hru kdy by mohlo vest jednání hráče ke zranění protihráče je zakázáno a bude trestáno odejmutím míče. V případě opakujícího se faulu, hrubé hře, nevhodnému ataku dojde ze strany rozhodčího k vyloučení takového hráče ale pouze výměnou za jiného hráče nikoliv k početní přesilové hře. Je důležité aby děti hrály ale zároveň si uvědomily nebezpečí zranění, které vznikne ne z agrese hráče ale z přemíry snahy o hru. Bezpečí hráče především.

Povinnosti škol

V měsíci září hlavní pořadatel rozešle na dané školy přihlášky pro školní ligy a zároveň je důležité jejich vyplnění a zaslání zpět. Dále bude z učiteli sepsána dohoda o činnosti ve školní lize, za kterou jim bude náležet finanční odměna. Každá škola účastnící se školní ligy má nárok na gumové míče pro mini házenou.

Do 15.9.2023 je potřeba zaslat danou školou závazné potvrzení, že daná škola se bude účastnit školních lig I a II a že bere na vědomí tento pokyn pro konání se školních lig.

Při jakýchkoliv dotazech nejasnostech prosím kontaktujte mne na uvedeném emailu a tel.čísle, které jsou uvedené v posledním bodě.

Cíl školní ligy

Jde o sérii turnajů ve školní roce mezi jednotlivými základními školami v oblasti Ostravy - Jih. Hlavní pořadatel spolu s radnici Ostrava – Jih má za cíl aby děti se věnovaly sportu, sportování a pohybu. Aby si děti osvojily dovednosti s míčem a zažily radost se hry jménem Házená s upravenými (zjednodušenými) pravidly. Poznaly nové hry, nové sportovní dovednosti jako jsou úpolové hry, různé honičky a jiné dovednosti. Hlavní pořadatel má zájem, aby se děti na těchto turnajích potkaly se zajímavými hosty, kteří mohou dětem dát a předat své sportovní zkušenosti. Například v minulém ročníku byli hosté hráčka interligové Poruby Aneta Kavalová, hráč FM nejvyšší soutěže mužů Mathias Choleva, který právě v takovéto školní lize našel svůj talent pro házenou a dnes je širší nominaci reprezentace. A takových to hostů bylo více v loňském ročníku. Hlavní pořadatel chce upozornit, že každé dítě chce hrát a učitelé/trenéři by měli mít v paměti pravidelné střídání a než na výsledek hrát. Jde o radost a zábavu dětí, kterou jim přináší "Jižní míček".